Tin cập nhật: Quy định số 94-QĐ/TW – Đảng viên sinh con thứ 5 sẽ bị khai trừ Đảng

On the net

Bị khai trừ khỏi Đảng nếu sinh con thứ 5

GiadinhNet – Bộ Chính trị vừa có quyết định bổ sung, sửa đổi điều 7 trong quy định về vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Bộ Chính trị vừa có quyết định bổ sung, sửa đổi điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Báo Gia đình và Xã hội xin đăng toàn văn Quyết định sửa đổi này.

– Căn cứ Điều lệ Đảng;
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
– Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, như sau:

“Điều 7. Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.
 
1- Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
 
a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình;
 
b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.
 
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).
 
3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ”.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật trước đây do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình thì nay không xem xét lại.
 
Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 7 nói trên phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

 
T/M BỘ CHÍNH TRỊ
 
            Trương Tấn Sang 
                                                                                                     (đã ký)

Tin cập nhật: QĐ 1718-QĐNS/TW của Ban Bí thư – Vi phạm của Ông Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng !

On the net

Sáng 25.7, Tỉnh uỷ Hà Giang đã triệu tập hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để nghe thông báo về quyết định thi hành kỷ luật Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Trường Tô – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư – ông Trương Tấn Sang , chủ trì công bố các quyết định.

Theo Quyết định số 1718-QĐNS/TW của Ban Bí thư, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ ra khỏi Đảng do đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp uỷ viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn. Vi phạm của ông Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng.

Vi phạm của ông Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng

Ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ Đảng do đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên…

Ngày 25-7, ông Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cho biết: Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 5135/VPCP – TCCV gửi HĐND tỉnh Hà Giang thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đề nghị HĐND tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh và chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, căn cứ công văn số 346-CV/TW ngày 19-7-2010 của Ban Chấp hành Trung ương thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đề nghị đình chỉ công tác cán bộ; căn cứ báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Trường Tô, phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang tại văn bản số 360-BC/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; căn cứ kết luận của Ban Cán sự Đảng Chính phủ họp ngày 19-7 và xét tờ trình số 2382/TTr-BNV của Bộ Nội vụ, ngày 21-7, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định số 1248/QĐ-TTg đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã họp bất thường với thành phần mở rộng để nghe thông báo về quyết định thi hành kỷ luật Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Trường Tô. Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và ông Hoàng Minh Nhất, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, đã chủ trì công bố quyết định.

Theo Quyết định số 1718 – QĐNS/TW ngày 19-7-2010 của Ban Bí thư, ông Nguyễn Trường Tô bị khai trừ ra khỏi Đảng do đã thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh với gái mại dâm, vi phạm tư cách đảng viên, cấp ủy viên, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh người cán bộ lãnh đạo, gây bất bình trong Đảng và xã hội, khi kiểm điểm thiếu thành khẩn. Vi phạm của ông Nguyễn Trường Tô là rất nghiêm trọng. HĐND tỉnh Hà Giang sẽ miễn nhiệm chức danh chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Trường Tô trong một phiên họp gần đây. Ông Hoàng Đình Châm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, được giao quyền lãnh đạo UBND tỉnh Hà Giang.

Ông Nguyễn Trường Tô sinh năm 1953, quê Thái Bình, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, công tác tại Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Tuyên (trước khi tách thành tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang) từ năm 1986. Ông Tô vào Đảng năm 1983 (chính thức năm 1984). Năm 2005, ông Tô được bầu làm phó bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Trước đó, ông Tô từng giữ các chức vụ chánh Văn phòng UBND tỉnh, bí thư Thị ủy Hà Giang, giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Hà Giang.

http://news.ndthuan.com/viet-nam/2010/07/26/159412-dinh-chi-chuc-vu-chu-tich-tinh-doi-voi-ong-nguyen-truong-to.shtml

Tin nóng: Ông Trương Tấn Sang công bố quyết định Khai trừ Đảng ông Nguyễn Trường Tô

On the net

Khai trừ Đảng ông Nguyễn Trường Tô, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

SGTT.VN – Ủy viên Bộ chính trị, thường trực Ban bí thư Trương Tấn Sang đã công bố quyết định kỷ luật: Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Trường Tô.

SGTT.VN – Sáng nay (25.7), ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị để nghe thông báo các quyết định kỷ luật về Đảng và chính quyền đối với ông Nguyễn Trường Tô – phó bí thư Tỉnh uỷ, bí thư ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang

Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã công bố quyết định của ban Bí thư : Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Trường Tô, phó bí thư Tỉnh ủy, bí thư ban cán sự Đảng. Đồng thời công bố quyết định của Thủ tướng xử lý về mặt chính quyền.

Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định (số 1248) đình chỉ chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô.

Cũng sáng nay, ngày 25.7, bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ – Người phát ngôn của Chính phủ, ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ông đã ký văn bản số 5135/VPCP – TCCV gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang truyền đạt ý kiến của Thủ tướng yêu cầu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Nguyễn Trường Tô để Thủ tướng xem xét, xử lý theo quy định.

Trước đó, trong thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương về kỳ họp thứ 32 công bố ngày 5.7.2010 về kết quả thẩm tra xác minh sai phạm của các cán bộ nằm trong diện quản lý của Trung ương, trong đó có trường hợp ông Nguyễn Trường Tô – phó bí thư tỉnh uỷ, bí thư ban cán sự Đảng, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Từ năm 2005, ông Tô đã có các biểu hiện vi phạm như thiếu gương mẫu trong sinh hoạt, sống buông thả, quan hệ không lành mạnh, vi phạm nghiêm trọng tư cách cấp uỷ viên, đảng viên…

Vụ việc được Ủy ban Kiểm tra trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm và kết luận ông Nguyễn Trường Tô đã có vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nhiệm vụ cấp uỷ viên về nội dung liên quan đến phẩm chất đạo đức, lối sống. Ủy ban Kiểm tra trung ương đã chính thức đề nghị ban Bí thư việc thi hành kỷ luật với hình thức cách chức hết các chức vụ trong Đảng của ông Tô đồng thời đề nghị cấp có thẩm quyền bãi nhiệm đại biểu HĐND, cách chức chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Ủy ban Kiểm tra trung ương cũng yêu cầu bí thư tỉnh uỷ Hà Giang (ông Hoàng Minh Nhất – PV), giám đốc Công an tỉnh Hà Giang (ông Nguyễn Bình Vận – PV) phải kiểm điểm trước Tỉnh uỷ về việc này một cách nghiêm khắc do biết những sai phạm của ông Tô từ năm 2005 nhưng không báo cáo tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Ông Nguyễn Trường Tô sinh năm 1953, quê ở Thái Bình, tốt nghiệp đại học Kinh tế quốc dân, công tác tại sở Nông nghiệp tỉnh Hà Tuyên (trước khi tách thành Tuyên Quang và Hà Giang) từ năm 1986. Ông Tô vào Đảng năm 1983 (chính thức năm 1984). Năm 2005, ông Tô được bầu làm phó bí thư Tỉnh uỷ, chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang. Trước đó ông Tô từng giữ các chức vụ chánh văn phòng UBND tỉnh, bí thư thị uỷ Hà Giang, giám đốc sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang.

SGTT

Link gốc: http://sgtt.vn/Thoi-su/126417/Khai-tru-Dang-ong-Nguyen-Truong-To-CTUBND-tinh-Ha-Giang.html