Tin cập nhật: Quy định số 94-QĐ/TW – Đảng viên sinh con thứ 5 sẽ bị khai trừ Đảng

On the net

Bị khai trừ khỏi Đảng nếu sinh con thứ 5

GiadinhNet – Bộ Chính trị vừa có quyết định bổ sung, sửa đổi điều 7 trong quy định về vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Bộ Chính trị vừa có quyết định bổ sung, sửa đổi điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.

Báo Gia đình và Xã hội xin đăng toàn văn Quyết định sửa đổi này.

– Căn cứ Điều lệ Đảng;
– Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá X;
– Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương,

BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15/10/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình, như sau:

“Điều 7. Vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.
 
1- Vi phạm một trong các trường hợp sau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừ trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:
 
a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hoá gia đình;
 
b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phương tiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưa được phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.
 
2- Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu nhưng gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).
 
3- Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ”.
 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 
Đối với các trường hợp đã xử lý kỷ luật trước đây do vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình thì nay không xem xét lại.
 
Các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.
 
Uỷ ban Kiểm tra Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 7 nói trên phù hợp với các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về dân số, kế hoạch hoá gia đình.

 
T/M BỘ CHÍNH TRỊ
 
            Trương Tấn Sang 
                                                                                                     (đã ký)

Tin cập nhật: Hàng loạt quyết định của Bộ chính trị phân công nhân sự sau đại hội XI

On the net

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các quyết định của Bộ chính trị phân công nhân sự sau đại hội XI

Quyết định số 01-QĐNS/TW của Bộ chính trị: phân công các đồng chí tham gia Ban Bí thư Trung ương gồm:

– Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
– Đồng chí Trương Tấn Sang, Thường trực Ban Bí thư
– Đồng chí Lê Hồng Anh, phụ trách công tác nội chính
– Đồng chí Tô Huy Rứa, Trưởng ban Tổ chức Trung ương
– Đồng chí Ngô Văn Dụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
– Đồng chí Đinh Thế Huynh, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương khoá XI đã bầu 4 đồng chí vào Ban Bí thư, gồm :

– Đồng chí Ngô Xuân Lịch
– Đồng chí Trương Hoà Bình
– Đồng chí Hà Thị Khiết
– Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Như vậy, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI gồm 10 đồng chí

Quyết định số 02-QĐNS/TW của Bộ Chính trị: về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, đồng chí Tô Huy Rứa thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để làm nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Quyết  định số 03-QĐNS/TW của Bộ Chính trị:  về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập báo Nhân Dân. Theo đó, đồng chí Đinh Thế Huynh thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập báo Nhân Dân để làm nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Quyết định số 04 – QĐNS/TW của Bộ Chính trị: Điều động, phân công đồng chí Nguyễn Tấn Quyên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP. Cần Thơ nay thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, để chuyển công tác về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 

 – Quyết định số 05 – QĐNS/TW của Bộ Chính trị : Phân công đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ nay giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ./

Quyết định số 06 – QĐNS/TW của Bộ Chính trị : Phân công đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng biên tập Báo Nhân dân, giữ chức Tổng Biên tập Báo Nhân dân

Theo dangcongsan

Hình ảnh các ủy viên Bộ chính trị khóa XI

1. Đồng chí Trương Tấn Sang,
Thường trực Ban Bí thư;
Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.
   
2. Đồng chí Phùng Quang Thanh,
Bộ trưởng Quốc phòng;
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
   
3. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng,
Thủ tướng,
Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.
   
4. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng,
Phó Thủ tướng,
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
   
5. Đồng chí Lê Hồng Anh,
Bộ trưởng Công an,
Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X.
   
6. Đồng chí Lê Thanh Hải,
Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh,
Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
   
7. Đồng chí Tô Huy Rứa,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương,
Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.
   
8. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng,
Chủ tịch Quốc hội,
Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X;
   
9. Đồng chí Phạm Quang Nghị,
 Bí thư Thành ủy Hà Nội,
Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.
   
10. Đồng chí Trần Đại Quang,
Thứ trưởng Bộ Công an.
   
11. Đồng chí Tòng Thị Phóng,
Phó Chủ tịch Quốc hội.
   
12. Đồng chí Ngô Văn Dụ,
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
   
13. Đồng chí  Đinh Thế Huynh,
Tổng biên tập Báo Nhân Dân,
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.
   
14. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.
   
 
Ban Bí thư: Bộ Chính trị sẽ cử một số đồng chí trong Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư; Ban Chấp hành TƯ bầu các đồng chí sau:

1. Đồng chí Ngô Xuân Lịch
2. Đồng chí Trương Hoà Bình
3. Đồng chí Hà Thị Khiết
4. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân

Ban Chấp hành TƯ bầu 21 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra TƯ và bầu đồng chí Ngô Văn Dụ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TƯ khóa XI.

Theo daidoanket

Tin nóng: Ông Tô Huy Rứa thay ông Hồ Đức Việt làm trưởng ban tổ chức TW

On the net

Ông Tô Huy Rứa làm trưởng ban tổ chức TW thay ông Hồ Đức Việt

(ĐCSVN) – Ngày 8/2/2011, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ  viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết định số 02-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Theo đó, đồng chí Tô Huy Rứa thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương để làm nhiệm vụ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Đồng chí Tô Huy Rứa sinh ngày 4/6/1947, quê xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, tham gia cách mạng từ tháng 6/1965, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 06/02/1967, Ủy viên Trung ương Đảng khoá VIII, XI, X, XI; Bí thư Trung ương Đảng khoá X; Ủy viên Bộ Chính trị khoá X (từ tháng 01/2009), Ủy viên Bộ Chính trị khoá XI.

Đồng chí Tô Huy Rứa là Phó Giáo sư-Tiến sỹ Triết học, từng tốt nghiệp xuất sắc cử nhân toán Đại học Tổng hợp Hà Nội. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng chí đã được giao các trọng trách: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng. Tháng 5/2006, đồng chí được giao nhiệm vụ Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương, sau đó là Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tháng 1/2009, tại Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị.

Tháng 1/2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị.

Ông Đinh Thế Huynh làm trưởng ban tuyên giáo TW thay ông Tô Huy Rứa

(ĐCSVN) – Ngày 8/2/2011, tại Hà Nội, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ  viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã công bố Quyết  định số 03-QĐNS/TW của Bộ Chính trị về việc phân công nhiệm vụ đối với đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Biên tập báo Nhân Dân. Theo đó, đồng chí Đinh Thế Huynh thôi giữ chức vụ Tổng Biên tập báo Nhân Dân để làm nhiệm vụ Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Đồng chí Đinh Thế Huynh là Tiến sĩ báo chí, sinh ngày15/5/1953, quê xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, tham gia cách mạng từ tháng 8/1971, vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 8/8/1974.

Từ năm 1998, đồng chí là Phó Tổng Biên tập báo Nhân Dân. Tháng 4/2001, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 6/2001, đồng chí được giao nhiệm vụ Tổng Biên tập báo Nhân Dân.

Tháng 8/2005, tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ VIII, đồng chí được bầu làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tháng 4/2006, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Tháng 8/2010, tại Đại hội Nhà báo Việt Nam lần thứ IX, đồng chí được bầu tái cử làm Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tháng 1/2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, đồng chí được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị.

Theo dangcongsan

Bộ ảnh: Hình ảnh các ủy viên Bộ chính trị khóa XI – Bản mới nhất

On the net

Bộ Chính trị và Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa XI 

Danh sách Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XI.

ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XI

Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

Đồng chí TRƯƠNG TẤN SANG

Đồng chí PHÙNG QUANG THANH

Đồng chí NGUYỄN TẤN DŨNG

Đồng chí NGUYỄN SINH HÙNG

Đồng chí LÊ HỒNG ANH

Đồng chí LÊ THANH HẢI

Đồng chí TÔ HUY RỨA

Đồng chí PHẠM QUANG NGHỊ

Đồng chí TRẦN ÐẠI QUANG

Đồng chí TÒNG THỊ PHÓNG

Đồng chí NGÔ VĂN DỤ

Đồng chí ÐINH THẾ HUYNH

Đồng chí NGUYỄN XUÂN PHÚC

TỔNG BÍ THƯ:

Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG

BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI:

Ban Bí thư Trung ương Ðảng khóa XI gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư và 4 đồng chí do Ban Chấp hành Trung ương Ðảng bầu, gồm:

– NGÔ XUÂN LỊCH

– TRƯƠNG HÒA BÌNH

– HÀ THỊ KHIẾT

– NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

ỦY BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI

1. MAI THẾ DƯƠNG

2. SA NHƯ HÒA

3. NGÔ VĂN DỤ

4. TRẦN CẨM TÚ

5. MAI TRỰC

6. NGUYỄN CÔNG HỌC

7. BÙI THỊ MINH HOÀI

8. NGUYỄN VĂN ĐẢN

9. NGUYỄN TẤN QUYÊN

10. PHẠM THỊ HÒE

11. PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN

12. NGUYỄN ĐÌNH PHÁCH

13. TRẦN SĨ THANH

14. NGUYỄN MINH QUAN

15. NGUYỄN CÔNG NGỌ

16. TÔ QUANG THU

17. LÊ HỒNG LIÊM

18. NGUYỄN VĂN SỬU

19. NGUYỄN THỊ BÍCH NGÀ

20. HOÀNG VĂN TRÀ

21. NGUYỄN VĂN HỶ

CHỦ NHIỆM: NGÔ VĂN DỤ

Theo hanoimoi 

Tin cập nhật: Tóm tắt tiểu sử hình ảnh 14 ủy viên Bộ Chính Trị khóa XI

On the net

Tân tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại đại hội XI (ảnh TTXVN)

Ông Nguyễn Phú Trọng điều hành một phiên họp tại Đại hội XI. Ảnh: TTXVN

Tóm tắt tiểu sử 14 ủy viên Bộ Chính Trị khóa XI

Trong danh sách 14 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI có 9 người tái cử, gồm các ông: Nguyễn Phú Trọng (Chủ tịch Quốc hội), Nguyễn Tấn Dũng (Thủ tướng), Trương Tấn Sang (Thường trực Ban Bí thư), Nguyễn Sinh Hùng (Phó thủ tướng), Phùng Quang Thanh (Bộ trưởng Quốc phòng), Lê Hồng Anh (Bộ trưởng Công an), Phạm Quang Nghị (Bí thư Thành ủy Hà Nội), Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TP HCM), Tô Huy Rứa (Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương).

5 vị lần đầu vào Bộ Chính trị là các ông Đinh Thế Huynh (Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo), Ngô Văn Dụ (Chánh văn phòng Trung ương Đảng), Nguyễn Xuân Phúc (Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ), Trần Đại Quang (Thứ trưởng Bộ Công an) và bà Tòng Thị Phóng (Phó chủ tịch Quốc hội).

Trong số Ủy viên Bộ Chính trị có gần 10 người mang học vị tiến sĩ. Ủy viên nhiều tuổi nhất là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (67), ít tuổi nhất là Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang (55).

Bộ Chính trị khóa XI có một phụ nữ là bà Tòng Thị Phóng (57 tuổi dân tộc Thái), Phó chủ tịch Quốc hội. Bà Phóng là người phụ nữ thứ hai từ trước đến nay được bầu vào Bộ Chính trị. Trước đó, tại khóa VIII (năm 1996) bà Nguyễn Thị Xuân Mỹ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra cũng trúng cử Bộ Chính trị.

Ban bí thư trung ương Đảng gồm ông, bà: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy viên Kiểm tra trung ương gồm 21 vị, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương là ông Ngô Văn Dụ.

Tổng bí thư khóa X Nông Đức Mạnh chúc mừng người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Hoàng Long

 

Tân Tổng bí thư khóa XI Nguyễn Phú Trọng

 

Tiểu sử tóm tắt 14 Ủy viên Bộ Chính trị

( Xếp theo thứ tự A, B, C)

1. Ông Lê Hồng Anh (62 tuổi, quê Kiên Giang), Bộ trưởng Công an, Ủy viên Bộ Chính trị khóa IX, X.

Họ và tên thường gọi: Út Anh
Ngày sinh: 12/11/1949

Quê quán: Xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.

2. Ông Nguyễn Tấn Dũng (62 tuổi, quê Cà Mau), Thủ tướng, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.

Sinh ngày 17/11/1949.
Quê quán: Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

3. Ông Ngô Văn Dụ (64 tuổi, quê Vĩnh Phúc) Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Năm sinh: 21/12/1947
Quê quán: xã Liên Châu, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc

   

4. Ông Lê Thanh Hải (61 tuổi, quê Tiền Giang), Bí thư Thành ủy TP HCM, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

Tên thường gọi: Hai Nhựt
Sinh năm 1950, tại Xã Tam Hiệp, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tiền Giang.

5. Ông Nguyễn Sinh Hùng (65 tuổi, quê Nghệ An) Phó thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

Ngày sinh: 18/01/1946
Quê quán: Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

6. Ông Đinh Thế Huynh (58 tuổi, quê Nam Định) Tổng biên tập báo Nhân dân, Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam.

Ngày sinh: 15/5/1953
Quê quán: Xã Xuân Kiên, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

7. Ông Phạm Quang Nghị (62 tuổi, quê Thanh Hóa), Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

Ngày sinh: 02/09/1949
Quê quán: Xã Định Tân, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

8. Bà Tòng Thị Phóng (57 tuổi, quê Sơn La) Phó Chủ tịch Quốc hội.

Ngày sinh: 10/02/1954
Quê quán: Chiềng An, thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

9. Nguyễn Xuân Phúc (57 tuổi, quê Quảng Nam) Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sinh ngày: 20/7/1954
Quê quán: xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam

10. Ông Trần Đại Quang (55 tuổi, quê Ninh Bình), Thứ trưởng Bộ Công an.

Họ và tên: Trần Đại Quang
Năm sinh: 12/10/1956

Quê quán: Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

11. Ông Tô Huy Rứa (64 tuổi, quê Thanh Hóa) Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X.

Sinh ngày: 04/06/1947.

Quê quán: huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

12. Ông Trương Tấn Sang (62 tuổi, quê Long An) Thường trực Ban Bí thư; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X.

Tên gọi khác: Tư Sang
Ngày sinh: 21/01/1949
Quê quán: Xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

13. Ông Phùng Quang Thanh (62 tuổi, quê Hà Nội) Bộ trưởng Quốc Phòng; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X.

Ngày sinh: 02/02/1949
Quê quán: Xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

14. Ông Nguyễn Phú Trọng (67 tuổi, quê Hà Nội) Chủ tịch Quốc hội, Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VIII, IX, X;

Sinh ngày: 14/4/1944.
Quê quán: Xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo vnexpress, đại đoàn kết

Tin nóng: Danh sách ủy viên Bộ chính trị khóa XI – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

On the net

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đắc cử Tổng bí thư

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Khóa XI (ảnh: TTXVN)

Danh sách ủy viên Bộ chính trị khóa XI

Đúng 9h 10 phút, ông Trương Tấn Sang đọc kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại kỳ họp thứ nhất. Theo đó, Bộ Chính trị gồm 14 đồng chí:

1/ Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ chính trị khoá X, Đại tướng, Bộ tr­ưởng Bộ Công an

2/ Ngô Văn Dụ, Bí thư TƯ Đảng khoá X, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

3/ Nguyễn Tấn Dũng, UVBCT khoá X, Thủ t­ướng Chính phủ

4/ Lê Thanh Hải, UVBCT khoá X, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Nguyễn Sinh Hùng, UVBCT khoá X, Phó Thủ t­ướng Thường trực Chính phủ

6/ Đinh Thế Huynh, Ủy viên TƯ Đảng khoá X, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân

7/ Phạm Quang Nghị, UVBCT khoá X, Bí thư­ Thành uỷ Hà Nội

8/ Tòng Thị Phóng, BTTƯĐ khoá X, Phó Chủ tịch Quốc hội

9/ Nguyễn Xuân Phúc, UVTƯĐ khoá X, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

10/ Trần Đại Quang, UVTƯĐ khoá X, Trung tướng, Thứ tr­ưởng Bộ Công an

11/ Tô Huy Rứa, UVBCT khoá X, BTTƯĐ, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương

12/ Trương Tấn Sang, UVBCT khóa X, Thường trực Ban Bí thư

13/ Phùng Quang Thanh, UVBCT khoá X, Đại tướng, Bộ tr­ưởng Bộ Quốc phòng

14/ Nguyễn Phú Trọng, UVBCT khóa X, Chủ tịch Quốc hội

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị và lãnh đạo Đảng ra mắt Đại hội (ảnh: Quang Tùng)

Ban Bí thư gồm có các đồng chí: Ngô Xuân Lịch, Trương Hòa Bình, Hà Thị Khiết và Nguyễn Thị Kim Ngân.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Ngô Văn Dụ làm Trưởng ban.

Tin kiểm chứng: Danh sách ủy viên bộ chính trị khóa XI sắp công bố?

On the net

Ai sẽ là tổng bí thư khóa XI?

Ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư khóa XI?

Các nguồn tin giấu tên một ngày trước công bố chính thức nói Bộ chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thêm năm nhân vật mới và ông Nguyễn Phú Trọng có nhiều khả năng sẽ làm tổng bí thư.

Vẫn theo các nguồn tin trên cho BBC hay vào tối thứ Ba 18/01 rằng những người vào Bộ Chính trị của Đảng lần này là bà Tòng Thị Phóng, ông Trần Đại Quang, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Ngô Văn Dụ và ông Đinh Thế Huynh.

Dự kiến ngày 19/01 sẽ là lúc cả Bộ Chính trị mới và tân Tổng bí thư sẽ ra mắt chính thức trong ngày bế mạc Đại hội Đảng XI.

Cũng vẫn theo cách giải thích này thì Bộ Chính trị mới không tăng lên 17 người từ hiện nay là 15 mà chỉ dừng lại ở con số 14.

Còn chín người từ nhiệm kỳ trước sẽ ở lại.

Nếu việc dàn xếp nhân sự này đúng thì cũng không có gì thay đổi so với các suy đoán trong và ngoài nước trước Đại hội.

Đó là “phương án nhân sự” để ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng bí thư, ông Trương Tấn Sang là Chủ tịch nước, và ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng đầy quyền quyết định cho nền kinh tế.

Hai ứng viên cho chức Chủ tịch nước và Thủ tướng là người miền nam?

Điều mới duy nhất, nếu đúng, là sự xuất hiện trong Bộ Chính trị của bà Tòng Thị Phóng, phụ nữ và người dân tộc thiểu số duy nhất trong cơ quan quyền lực tối cao tại Việt Nam nhiệm kỳ Đ̣ại hội XI.

Là người dân tộc Thái, bà Phóng từng làm bí thư Sơn La và trong hiện giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

Các gương mặt mới còn có ông Trần Đại Quang, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an, và ông Đinh Thế Huynh, Tổng biên tập báo Đảng, tờ Nhân Dân.

Ban Chấp hành Trung ương 200 người

Trước khi Đại hội XI khai mạc, một số nhân sự đề cử của Bộ Chính trị đã bị bác tại hội nghị trung ương, dẫn tới bình luận trong giới chuyên gia rằng Ban Chấp hành Trung ương đang ngày càng có tính độc lập trong các quyết định.

Một nguồn tin ngày 18/01 nói rằng với các ông Nông Đức Mạnh, Nguyễn Minh Triết, Trương Vĩnh Trọng, Nguyễn Văn Chi, Hồ Đức Việt và Phạm Gia Khiêm thôi chức, sẽ phải có tám tên tuổi mới tham gia Bộ Chính trị để đủ con số dự định là 17.

Nhưng sau đó, Ban Chấp hành Trung ương dường như quyết định dừng lại ở con số 14, chỉ thêm năm người mới vào Bộ Chính trị.

Người ta cũng đồn đoán rằng ông Tô Huy Rứa có thể trở thành Thường trực Ban Bí thư, thay ông Trương Tấn Sang; ông Ngô Văn Dụ trở thành trưởng Ban Tổ chức Trung ương, thay ông Hồ Đức Việt.

Tuy nhiên, theo phóng viên Hồng Nga của BBC hiện có mặt tại Hà Nội thì dù ‘danh sách mới nhất’ nêu rằng vị trí Tổng bí thư rơi vào tay ông Nguyễn Phú Trọng, hiện là Chủ tịch Quốc hội, cũng cần phải đợi xác nhận chính thức vào thứ Tư 19/01.

Nguồn tin BBC