Tin cập nhật: Download danh sách 500 đại biểu quốc hội khóa XIII trúng cử – Bản full

On the net

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước.

Danh sách người trúng cử ĐBQH – Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Download danh sách 500 đại biểu quốc hội khóa XIII trúng cử – Bản full

Nghị quyết số 434 NQ/HĐBC ngày 01 tháng 6 năm 2011 của Hội đồng Bầu cử về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII trong phạm vi cả nước

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
_________
Số:  434 NQ/HĐBC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________
Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ VÀ DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI
TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII

TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 31/2001/QH10 và Luật số 63/2010/QH12;

Căn cứ Biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử, Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII trong cả nước của Hội đồng bầu cử;

QUYẾT NGHỊ:

Công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 22 tháng 5 năm 2011 tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước.

TM. HỘI ĐỒNG BẦU CỬ
CHỦ TỊCH
 (đã ký)
Nguyễn Phú Trọng

Phụ lục:

I – KẾT QUẢ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XIII TRONG CẢ NƯỚC

– Tổng số Đơn vị bầu cử:

183

– Tổng số khu vực bỏ phiếu:

89.960

– Tổng số đại biểu Quốc hội được bầu:

500

– Tổng số người ứng cử:

827

– Tổng số cử tri:

62.269.173

– Tổng số cử tri tham gia bỏ phiếu:

61.965.651

– Tỷ lệ cử tri đã tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri:

99,51%

– Số phiếu hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu:

61.300.398 (98,98%)

– Số phiếu không hợp lệ và tỷ lệ % so với tổng số phiếu bầu:

633.909 (1,02%)

– Số người trúng cử đại biểu Quốc hội:

500

Theo http://www.baucukhoa13.quochoi.vn/

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: